Varma

Muut riskit

Reaalitalouden kehityksen arvioidaan olevan vaisua lähivuosien aikana. Suomen viennin elpyminen on viivästynyt ja elinkeinorakenne murroksessa ja julkisen talouden tasapainottamisessa on mittavia haasteita.

Kotimaisten rakenteellisten haasteiden tiivistyminen ja vaatimaton talouskasvu lisäävät työeläkejärjestelmän rahoitus­tasapainon heikkenemisen riskiä pitkällä ja keskipitkällä aikavälillä, erityisesti jos vuoden 2017 eläke­uudistuksella ei saavuteta sille asetettuja tavoitteita.

Riskien hallitsemiseksi Varma toimii hyvässä yhteistyössä sidosryhmiensä ja alan muiden toimijoiden kanssa ja kehittää prosessejaan siten, että sillä on valmiudet reagoida ajoissa mahdollisiin työeläkejärjestelmää koskeviin muutoksiin toiminnassaan.