Varma

Hallituksen valiokunnat

Varman hallitus on yhtiöjärjestyksen mukaisesti valinnut keskuudestaan nimitys- ja palkkiovaliokunnan sekä tarkastusvaliokunnan. Lisäksi hallituksen puheenjohtajisto ja toimitusjohtaja kokoontuvat tarvittaessa valmistelemaan hallituksessa käsiteltäviä asioita; puheenjohtajiston muodostavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan keskeisiä tehtäviä ovat Varman sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilan sekä taloudellisen ja muun raportoinnin valvonta sekä tilintarkastajien ja sisäisen tarkastuksen työn etenemisen ja havaintojen seuranta. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa. Valiokunta raportoi toimistaan ja havainnoistaan hallitukselle.

Vuonna 2015 tarkastusvaliokuntaan kuuluivat Ari Kaperi (puheenjohtaja) sekä Jyri Luomakoski, Antti Palola ja Kai Telanne.

Valiokunta kokoontui 3 kertaa vuonna 2015 ja jäsenten osallistumisaste oli 91,6 %.

Valiokuntajäsenistä Ari Kaperi, Jyri Luomakoski ja Kai Telanne kuuluvat Varman asiakasyritysten toimivaan johtoon hallinnointikoodin (suositus nro 15) tarkoittamalla tavalla. 

Nimitys- ja palkkiovaliokunta 

Nimitys- ja palkkiovaliokunta valmistelee Varman palkitsemis- ja kannustinjärjestelmät sekä johdon toimi- ja työsopimusten ehdot. Valiokunnan esitykset tuodaan hallituksen päätettäviksi.

Vuonna 2015 nimitys- ja palkkiovaliokuntaan kuuluivat Berndt Brunow (puheenjohtaja) sekä Antti Palola ja Jari Paasikivi. 

Valiokunta kokoontui 5 kertaa (osallistumisaste 93,3 %) vuonna 2015. 

Valiokuntajäsenistä Jari Paasikivi kuuluu Varman asiakasyrityksen toimivaan johtoon hallinnointikoodin (suositus nro 15) tarkoittamalla tavalla.