Varma

Johtoryhmä 2016

Risto Murto

Toimitusjohtaja

s. 1963 kauppatieteiden tohtori

Keskeinen työkokemus:

Varatoimitusjohtaja ja johtaja, Sijoitukset, Varma 2010-2013; Johtaja, Sijoitukset, Varma 2006–2010; Toimitusjohtaja, Opstock Oy 2000–2005; Johtaja, Opstock Oy 1997–2000

Oulun yliopiston hallituksen puheenjohtaja, Tela ry:n I varapuheenjohtaja ja Finanssialan Keskusliiton, Wärtsilä Oyj:n ja Sampo Oyj:n hallitusten jäsen

Toimitusjohtaja vuodesta 2014, johtoryhmän jäsen vuodesta 2006

Katso toimitusjohtajan katsaus

Timo Kaisanlahti

Päälakimies

s. 1962, oikeustieteen tohtori, kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus:

Neuvotteleva virkamies, Valtiovarainministeriö 2004–2005; Neuvotteleva virkamies, Liikenneministeriö 2003–2004; Lakimies, KLegal Oy 2003; Lakimies, Varma-Sampo 2001–2002; Neuvotteleva virkamies, Kauppa- ja teollisuusministeriö 1996–2000

Kirjanpitolautakunnan puheenjohtaja, Osakevarma Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja Eläketurvakeskuksen edustajiston jäsen

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2007

Tiina Kurki

Johtaja, Eläkepalvelut ja Tietohallinto

s. 1961, Master of Business Administration

Keskeinen työkokemus:

BCIO, Nordea Pankki Suomi Oyj 2011–2012; Group IT -tietohallinnon johtotehtävät, Nordea Pankki Suomi Oyj, 2008–2011; Vice President, TietoEnator Oyj 2002–2008; Osastopäällikkö- ja asiantuntijatehtävät, TietoEnator Oyj 1986–2002

Tieto Esy Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja Arek Oy:n hallituksen varajäsen

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2012

Johtaja Jyrki Rasi (johtaja, Eläkepalvelut) oli johtoryhmän jäsen 17.8.2015 asti.

Ville-Veikko Laukkanen

Varatoimitusjohtaja, Asiakkuudet

s. 1970, oikeustieteen kandidaatti

Keskeinen työkokemus:

Johtaja, johtoryhmän jäsen, Nordea Pankki Suomi Oyj 2010–2012; Maajohtaja, Tryg Suomi/Nordea Vahinkovakuutus 2003–2010; Johtaja, Tryg Suomi/Nordea Vahinkovakuutus 2001–2003; Johtaja, AIG Europe S.A. Suomi 1999–2001; Lakimies, Vakuutusosakeyhtiö Sampo 1996–1999; Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy, hallituksen jäsen 2010–2011

Keskinäisen Vakuutusyhtiön Kalevan hallituksen varapuheenjohtaja

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2012

Pasi Mustonen

Johtaja, Aktuaaritoiminto

s. 1964, filosofian maisteri, SHV

Keskeinen työkokemus:

Aktuaari, Varma 1998–2001; Aktuaari, Eläke-Sampo 1996–1998

Eläketurvakeskuksen hallituksen jäsen

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2004

Pekka Pajamo

Johtaja, Taloushallinto

s. 1962, kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus:

KPMG Oy Ab:n palveluksessa 1988–2012: KHT-tilintarkastaja 1993–2012, osakas 1998–2012

Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja, Arek Oy:n, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kalevan, Suomen kansallisooppera ja -baletti sr:n ja Varman kiinteistöyhtiöiden hallitusten jäsen

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2012

Reima Rytsölä

Varatoimitusjohtaja, Sijoitukset

s. 1969, valtiotieteiden maisteri, CEFA, AMP

Keskeinen työkokemus:

Pankkitoiminnan johtaja, konsernitasoinen vastuu suurista yritys- ja instituutioasiakkuuksista, Pohjola Pankki Oyj 2008–2013; Pohjola Pankki Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden johto- ja sijoitustehtävissä 1998–2007

Technopolis Oyj:n ja VVO-yhtymä Oyj:n hallitusten jäsen

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2014

Katri Viippola

Johtaja, Viestintä, HR ja Vastuullisuus
(johtoryhmän jäsen 1.1.2016 alkaen)

s. 1976
Master of Arts in Media Production and Management

Keskeinen työkokemus:

HR- ja hallintojohtaja, henkilöstöjohtaja, Keva 2013–2015; Henkilöstön kehittämispäällikkö, HR-päällikkö, HR-konsultti, Yleisradio 2008–2013; Toimittaja ja uutisankkuri, Yleisradio 2002–2008

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2016

Johtoryhmän jäsen Satu Perälampi (johtaja, Viestintä) oli yhtiön palveluksessa 30.8.2015 asti. Katri Viippola aloitti yhtiön palveluksessa 1.1.2016.

Eeva Hautala

Henkilöstön edustaja

s. 1963, sosionomi (AMK)

Keskeinen työkokemus:

Eläkeratkaisuasiantuntija, Varma 2006–

Henkilöstön edustaja vuodesta 2016

Maritta Voutilainen

Henkilöstön edustaja

s. 1984, tradenomi

Keskeinen työkokemus:

Palveluneuvoja, Varma 2012–

Henkilöstön edustaja vuodesta 2016

Vuonna 2015 henkilöstön edustajina olivat Mari Laine, Reetta-Kaisa Lehtinen (28.2.2015 asti) ja Sari Kauppinen (1.3.–31.12.2015).

Varman ylimatemaatikko on Pasi Mustonen. Yhtiön ylilääkärinä toimii Jukka Kivekäs.