Varma

Hyvä osaketuotto heiluvilta osakemarkkinoilta

Osakesijoitukset tuottivat omaisuusluokista parhaiten. Niiden osuus sijoituksista oli 45 (41) % ja tuotto 8,8 (9,1) %.

Osakesijoitukset koostuvat noteeratuista osakkeista (36 % kaikista sijoituksista), pääomasijoituksista (6 %) ja noteeraamattomista osakkeista (2 %). Osakesijoituksissa on takana jo seitsemän vuoden erittäin hyvä jakso, jonka aikainen keskituotto on 12,6 %.

Osakesijoitusten tuotto 2009–2015

Osakekurssit erityisesti Euroopassa nousivat voimakkaasti ensimmäisellä vuosineljänneksellä, kun Euroopan keskuspankki käynnisti mittavat elvytystoimensa. Kevään aikana osakemarkkinoita alkoivat painaa huolet Kreikan kyvyistä suoriutua erääntyvistä lainoistaan. Pohjakosketus osakemarkkinoilla nähtiin syksyn aikana, kun pelko Kiinan talouskasvun kestävyydestä levisi osakemarkkinoille maailmanlaajuisesti. Loppuvuotta kohti osakemarkkinat jälleen palautuivat Yhdysvaltojen kohenevien talouslukujen ja Euroopan keskuspankin lisäelvytyslupausten johdosta.

Voimakkaista markkinaliikkeistä huolimatta noteerattujen osakkeiden tuotto oli hyvä, 8,0 %. Vahvimmin tuottivat suomalaiset osakkeet, 19,4 %. Varman suomalaisten osakkeiden salkussa merkittävimmän omistuksen Sampo Oyj:n kehitys oli erittäin hyvä, 27,2 %.

Varman noteeratuista osakesijoituksista kotimaisten osakkeiden osuus oli 37,6 %. Eurooppalaisten osuus oli 25,5 %, yhdysvaltalaisten 23,6 % ja muiden alueiden ja globaalien markkinoiden 13,2 %. Kotimaisten osakkeiden korkean osuuden vastapainona sijoituksia on hajautettu laajasti Suomen ulkopuolella paitsi kansainvälisiin osakkeisiin myös pääomasijoituksiin, hedgerahastoihin ja yrityslainoihin.

Yhdysvalloissa osakkeiden tuotto jäi sen sijaan matalaksi ja kehittyvillä markkinoilla selkeästi negatiiviseksi. Kiinan talouskasvuhuolet sekä energian hintojen voimakas lasku painoivat monien kehittyvien markkinoiden osakekursseja.

Osakesijoitusten jakauma, %

Pääomasijoituksissa ja noteeraamattomissa osakkeissa hyvä vuosi

Myös pääomasijoitukset ja noteeraamattomat osakkeet tuottivat hyvin. Pääomasijoitukset (private equity) tuottivat 7,8 (13,5) % ja noteeraamattomat osakkeet 21,2 (19,7) %.

Pääomasijoituksista noin puolet on sijoitettu Yhdysvaltoihin ja muu osa pääosin Eurooppaan ja Pohjoismaihin. Eurooppalaisten pääomarahastojen kehitys oli erittäin vahva sekä perinteisissä yrityskauppa- että infrastruktuurirahastoissa. Salkun painopisteessä Yhdysvalloissa tuottokehitys oli viime vuonna vaatimatonta pitkän hyvän jakson jälkeen, osin heikon pörssikehityksen vetämänä.

Pääomarahastot käyttivät koko vuoden hyväkseen markkinoiden vahvaa kysyntää ja tekivät huomattavan määrän realisointeja. Uusien sijoitusten määrä oli selvästi pienempi.

Noteeraamattomien osakkeiden erittäin hyvään tuottoon vaikuttivat pääomarahastojen kanssa tehtyjen rinnakkaissijoitusten vahva arvonkehitys sekä osakemuotoisten kiinteistösijoitusten hyvä tulos. Kiinteistöyhtiöt jakoivat hyviä osinkoja, niiden arvo vahvistui ja osakemyynneistä tehtiin voittoa. Vuoden aikana Varma realisoi SATO Oyj:n omistuksensa sekä puolet omistamistaan Certeum Oy:n osakkeista.

Pääomasijoitukset ja noteeraamattomat osakkeet muodostavat pitkäjänteisen omaisuusluokan, ja niiden pitkäaikainen tuotto on ollut erittäin hyvä.

15 suurinta osakesijoitusta
Varman
omistus-
osuus
osakkeista
milj. €%
Sampo Oyj1 6726,35
Nokia Oyj5342,02
Wärtsilä Oyj Abp4345,20
Nordea Bank AB2960,72
VVO-yhtymä Oyj26216,98
KONE Oyj2371,25
Elisa Oyj2334,01
Nokian Renkaat Oyj1743,91
Stora Enso Oyj1301,99
Fortum Oyj1271,02
Metso Oyj1254,02
UPM-Kymmene Oyj1221,33
Amer Sports Oyj1203,75
Metsä Board Oyj1184,85
Sponda Oyj11410,27

Jatka lukemista

 • #tyoelama
 • #talous

Vuosi 2015 lyhyesti

Varman sijoitukset tuottivat 4,2 % vuonna 2015. Sijoitusten arvo kohosi 41,3 miljardiin. Vakuutusmaksutulo nousi selvästi, ja liikekulutehokkuus kehittyi positiivisesti. Vakavaraisuuspääoma oli vahva 10,0 miljardia euroa.

 • #talous
 • #elaketurva

Toimitusjohtajan katsaus

Varman vuosi 2015 oli hyvä, ja onnistuimme kaikilla keskeisillä mittareilla: säilytimme vahvan vakavaraisuusasemamme, maksutulomme kasvoi, käsittelimme eläkehakemukset entistä nopeammin ja toimintamme tehokkuus oli kilpailukykyisellä tasolla. Sijoituksemme tuottivat 4,2 % eli 1,7 miljardia euroa ja vakavaraisuutemme oli noin 10 miljardia euroa. Varman taloudellinen asema on vahva, ja pystymme kantamaan sijoitusmarkkinoiden riskiä hyvin.

 • #elaketurva
 • #talous

Asiakkaille pienemmät työeläkemaksut

Varma on vakavarainen yhtiö. Asiakkaillemme se tarkoittaa alan parhaita asiakashyvityksiä ja pienempiä vakuutusmaksuja. Nykyaikaiset digitaaliset palvelumme tarjoavat asiakkaillemme kattavan valikoiman keinoja helppoon asioiden hoitamiseen.

 • #tyoelama
 • #tyokyky
 • #talous
 • #vastuullisuus

Yrittäjän Varma

Varma on vakavarainen ja siksi turvallinen vaihtoehto. Varman kattavat ja monikanavaiset palvelut tekevät asioiden hoitamisesta helppoa.

 • #elaketurva
 • #tyoelama
 • #talous

Eläketurva

Varman eläkkeensaajien määrä ja eläkkeinä maksama euromäärä ovat jatkuvassa kasvussa. Tehtävämme on maksaa eläkkeet oikein ja ajallaan kasvavalle joukolle eläkkeensaajia.

 • #tyoelama
 • #tyokyky
 • #talous

Työkyky ja hyvä työelämä

Työkykyjohtaminen tukee yrityksen kilpailukykyä ja tuottavuutta sekä yhteiskunnallista tavoitetta pidentää työuria. Työkyvyn tukemisen palvelumme edistävät parempaa työkykyä ja työelämää asiakasyrityksissämme.

 • #tyoelama
 • #vastuullisuus
 • #elaketurva
 • #talous

Varman tavoitteet ja strategia

Varman perustehtävä on eläkkeiden turvaaminen. Siihen nojaavat myös keskeiset tavoitteemme: vahva vakavaraisuus, maksutulon hyvä kehitys, eläkepalvelujen korkea laatu ja toiminnan tehokkuus.

 • #tyoelama
 • #talous
 • #vastuullisuus

Toimintaympäristö

Talousvuosi 2015 päättyi turbulenteissa tunnelmissa. Kasvu monilla Suomelle tärkeillä vientimarkkinoilla on jo melko hyvässä vedossa, mutta Suomen talous on edelleen sukelluksissa. Euroopan keskuspankki aiheutti loppuvuodesta pettymyksen markkinoilla turhan varovaisena pidetyillä ratkaisuillaan. Rahapoliittinen elvytys jatkuu edelleen Euroopassa. Yhdysvalloissa keskuspankki muutti rahapolitiikkansa suuntaa. Työeläkkeet on hyvin turvattu myös talouden myllerryksessä.

 • #talous

Vakavaraisuus

Varman vahva vakavaraisuus pitää huolen siitä, että eläkkeet ovat turvassa. Korkean vakavaraisuuden ansiosta olemme jo vuosia maksaneet erittäin kilpailukykyisiä asiakashyvityksiä.

 • #talous

Korkosijoitukset

Korkosijoitusten tuotto jäi niukasti negatiiviseksi -0,4 %. Niiden osuus sijoituksista oli 30 (32) % ja markkina-arvo 12,3 (12,8) miljardia euroa.

 • #talous

Osakesijoitukset

Osakesijoitukset tuottivat omaisuusluokista parhaiten. Niiden osuus sijoituksista oli 45 (41) % ja tuotto 8,8 (9,1) %.

 • #talous

Kiinteistösijoitukset

Varman kiinteistösijoitusten arvo oli vuoden 2015 lopussa 3,9 (3,8) miljardia euroa ja kokonaistuotto 3,3 (3,8) %.

 • #talous

Muut sijoitukset

Muiden sijoitusten osuus Varman sijoituksista oli 17 (18) %.

 • #talous
 • #vastuullisuus

Sijoittamisen periaatteet

Varma on 41,3 miljardin euron sijoituksillaan Suomen suurin yksityinen sijoittaja. Sijoitamme varat nykyisten ja tulevien eläkkeiden turvaamiseksi.

 • #vastuullisuus

Tavoitteet ja mittarit

Määrittelimme olennaisuusarvion pohjalta Varman vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet.

 • #tyoelama
 • #tyokyky
 • #vastuullisuus

Henkilöstö

Varman menestys perustuu osaavaan henkilöstöön, joka huolehtii tehokkaasti asiakkaidemme työeläketurvasta. Asiakaskeskeisyys on Varman asiantuntijatyön ydin ja toiminnan kehittämisen lähtökohta. Asiakkaidemme arvostama palvelu syntyy monipuolisen osaamisen ja yhteistyön tuloksena.

 • #vastuullisuus
 • #talous

Vastuullinen sijoittaminen

Varmassa vastuullisuus on kiinteä osa sijoitustoimintaa ja omistajakäytäntöjä. Vuonna 2015 selvitimme hedgerahastojemme vastuullisuutta ja päätimme selvittää myös sijoitusten hiilijalanjäljen.