Varma

Varmalaisten työn ydin on asiakaskeskeisyys

Varman menestys perustuu osaavaan henkilöstöön, joka huolehtii tehokkaasti asiakkaidemme työeläketurvasta. Asiakaskeskeisyys on Varman asiantuntijatyön ydin ja toiminnan kehittämisen lähtökohta. Asiakkaidemme arvostama palvelu syntyy monipuolisen osaamisen ja yhteistyön tuloksena.

Vuonna 2015 otimme lean-toimintamallin laajasti käyttöön toimintamme asiakaslähtöisessä kehittämisessä. Hyödynnämme leania muutoksen johtamisessa ja ketterässä uusiutumisessa. Katsausvuonna tehostimme leanin avulla noin 20 prosessia.

Varmalaiset tekevät vaativaa ja yhteiskunnallisesti merkittävää asiantuntijatyötä, joka edellyttää jatkuvaa kehittymistä ja uudistumista. Tulevaan eläkeuudistukseen olemme valmistautuneet kouluttautumalla ja tehostamalla asiakaspalveluamme. Syksyllä 2015 käynnistimme Uudistuva asiantuntijuus -valmennuksen, jolla vahvistamme asiantuntijoidemme strategista osaamista ja verkostoitumista.

Varmassa esimiestyö on aikaansaavaa ja innostavaa valmentavaa johtamista, jonka tulokset ovat mitattavia. Valmennusvartit tukevat arjen työtä ja tuovat kehittämiseen ketteryyttä.

Huolehdimme varmalaisten työkyvystä

Työkykyjohtamisen vahvana asiantuntijana huolehdimme myös oman henkilöstömme työkyvystä ja varmistamme, että asiantuntijoillamme on edellytykset tehdä laadukasta asiakastyötä. Varma on onnistunut oman henkilöstönsä työkykyjohtamisessa, mistä kertoo mm. työkyvyttömyysmaksuluokkamme, joka on 1. luokassa.

Tutkimme säännöllisesti varmalaisten työtyytyväisyyttä. Vuoden 2015 henkilöstökyselyn mukaan varmalaiset ovat erityisen tyytyväisiä asiakaskeskeisyyden kehittymiseen. Varmalaiset toivoivat tekemiseen lisää rohkeutta ja innovatiivisuutta. Varmalaisten kokonaistyytyväisyys kouluasteikolla 4–10 mitattuna oli 8,3.

Varmalaiset olivat myös mukana FK:n Hyvinvoiva finanssiala -hankkeessa, jossa luotiin kuva finanssialan muuttuvasta työstä. Tulosten mukaan asiakaspalvelun nähtiin tulevaisuudessa jakautuvan toisaalta digi- ja mobiilipalveluihin ja toisaalta asiakkaan erityiskysymyksiin paneutuvaan yksilölliseen palveluun. Monikanavainen asiakaspalvelu näkyy varmalaisten työssä jo nyt.

Henkilöstötietoja
20152014
Henkilöstö vuoden lopussa534561
josta naisia/miehiä73 %/27 %73 %/27 %
Keski-ikä47 v 11 kk47 v 10 kk
Keskimääräinen vanhuuseläkkeelle jäämisikä63 v 8 kk63 v 10 kk
Palvelusaika keskimäärin16 v 6 kk16 v 7 kk
Henkilöstön tulovaihtuvuus3 %4 %
Henkilöstön lähtövaihtuvuus8 %6 %
Sairauspoissaolot3,7 %3,6 %
Koulutuspäivät/henkilö2,02,8
20152014201320122011
Henkilöstö keskimäärin549552565572588
Palkat ja palkkiot, milj. euroa39,640,137,937,039,5

Jatka lukemista

 • #tyoelama
 • #talous

Vuosi 2015 lyhyesti

Varman sijoitukset tuottivat 4,2 % vuonna 2015. Sijoitusten arvo kohosi 41,3 miljardiin. Vakuutusmaksutulo nousi selvästi, ja liikekulutehokkuus kehittyi positiivisesti. Vakavaraisuuspääoma oli vahva 10,0 miljardia euroa.

 • #talous
 • #elaketurva

Toimitusjohtajan katsaus

Varman vuosi 2015 oli hyvä, ja onnistuimme kaikilla keskeisillä mittareilla: säilytimme vahvan vakavaraisuusasemamme, maksutulomme kasvoi, käsittelimme eläkehakemukset entistä nopeammin ja toimintamme tehokkuus oli kilpailukykyisellä tasolla. Sijoituksemme tuottivat 4,2 % eli 1,7 miljardia euroa ja vakavaraisuutemme oli noin 10 miljardia euroa. Varman taloudellinen asema on vahva, ja pystymme kantamaan sijoitusmarkkinoiden riskiä hyvin.

 • #elaketurva
 • #talous

Asiakkaille pienemmät työeläkemaksut

Varma on vakavarainen yhtiö. Asiakkaillemme se tarkoittaa alan parhaita asiakashyvityksiä ja pienempiä vakuutusmaksuja. Nykyaikaiset digitaaliset palvelumme tarjoavat asiakkaillemme kattavan valikoiman keinoja helppoon asioiden hoitamiseen.

 • #tyoelama
 • #tyokyky
 • #talous
 • #vastuullisuus

Yrittäjän Varma

Varma on vakavarainen ja siksi turvallinen vaihtoehto. Varman kattavat ja monikanavaiset palvelut tekevät asioiden hoitamisesta helppoa.

 • #elaketurva
 • #tyoelama
 • #talous

Eläketurva

Varman eläkkeensaajien määrä ja eläkkeinä maksama euromäärä ovat jatkuvassa kasvussa. Tehtävämme on maksaa eläkkeet oikein ja ajallaan kasvavalle joukolle eläkkeensaajia.

 • #tyoelama
 • #tyokyky
 • #talous

Työkyky ja hyvä työelämä

Työkykyjohtaminen tukee yrityksen kilpailukykyä ja tuottavuutta sekä yhteiskunnallista tavoitetta pidentää työuria. Työkyvyn tukemisen palvelumme edistävät parempaa työkykyä ja työelämää asiakasyrityksissämme.

 • #tyoelama
 • #vastuullisuus
 • #elaketurva
 • #talous

Varman tavoitteet ja strategia

Varman perustehtävä on eläkkeiden turvaaminen. Siihen nojaavat myös keskeiset tavoitteemme: vahva vakavaraisuus, maksutulon hyvä kehitys, eläkepalvelujen korkea laatu ja toiminnan tehokkuus.

 • #tyoelama
 • #talous
 • #vastuullisuus

Toimintaympäristö

Talousvuosi 2015 päättyi turbulenteissa tunnelmissa. Kasvu monilla Suomelle tärkeillä vientimarkkinoilla on jo melko hyvässä vedossa, mutta Suomen talous on edelleen sukelluksissa. Euroopan keskuspankki aiheutti loppuvuodesta pettymyksen markkinoilla turhan varovaisena pidetyillä ratkaisuillaan. Rahapoliittinen elvytys jatkuu edelleen Euroopassa. Yhdysvalloissa keskuspankki muutti rahapolitiikkansa suuntaa. Työeläkkeet on hyvin turvattu myös talouden myllerryksessä.

 • #talous

Vakavaraisuus

Varman vahva vakavaraisuus pitää huolen siitä, että eläkkeet ovat turvassa. Korkean vakavaraisuuden ansiosta olemme jo vuosia maksaneet erittäin kilpailukykyisiä asiakashyvityksiä.

 • #talous

Korkosijoitukset

Korkosijoitusten tuotto jäi niukasti negatiiviseksi -0,4 %. Niiden osuus sijoituksista oli 30 (32) % ja markkina-arvo 12,3 (12,8) miljardia euroa.

 • #talous

Osakesijoitukset

Osakesijoitukset tuottivat omaisuusluokista parhaiten. Niiden osuus sijoituksista oli 45 (41) % ja tuotto 8,8 (9,1) %.

 • #talous

Kiinteistösijoitukset

Varman kiinteistösijoitusten arvo oli vuoden 2015 lopussa 3,9 (3,8) miljardia euroa ja kokonaistuotto 3,3 (3,8) %.

 • #talous

Muut sijoitukset

Muiden sijoitusten osuus Varman sijoituksista oli 17 (18) %.

 • #talous
 • #vastuullisuus

Sijoittamisen periaatteet

Varma on 41,3 miljardin euron sijoituksillaan Suomen suurin yksityinen sijoittaja. Sijoitamme varat nykyisten ja tulevien eläkkeiden turvaamiseksi.

 • #vastuullisuus

Tavoitteet ja mittarit

Määrittelimme olennaisuusarvion pohjalta Varman vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet.

 • #tyoelama
 • #tyokyky
 • #vastuullisuus

Henkilöstö

Varman menestys perustuu osaavaan henkilöstöön, joka huolehtii tehokkaasti asiakkaidemme työeläketurvasta. Asiakaskeskeisyys on Varman asiantuntijatyön ydin ja toiminnan kehittämisen lähtökohta. Asiakkaidemme arvostama palvelu syntyy monipuolisen osaamisen ja yhteistyön tuloksena.

 • #vastuullisuus
 • #talous

Vastuullinen sijoittaminen

Varmassa vastuullisuus on kiinteä osa sijoitustoimintaa ja omistajakäytäntöjä. Vuonna 2015 selvitimme hedgerahastojemme vastuullisuutta ja päätimme selvittää myös sijoitusten hiilijalanjäljen.