Varma

Yritysvastuuohjelman tavoitteet ja toimenpiteet

Määrittelimme olennaisuusarvion pohjalta Varman vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet.

Vastuullinen liiketoiminta tarkoittaa Varmalle ennen kaikkea vakavaraisuuden turvaamista, eläketurvan häiriötöntä toimeenpanoa ja työkyvyn tukemista.

Vastuullinen sijoittaminen merkitsee, että sijoituspäätöksissä ja omistajaohjauksessa huomioidaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvät näkökulmat (ESG; environment, social, governance). Varmassa vastuullisuus on kiinteä osa sijoitustoimintaa ja omistajakäytäntöjä. Tavoitteenamme on ESG-käytäntöjen entistä syvempi integroiminen sijoituspäätöksiin ja omistajuuteen. Vuoden 2015 vastuullisen sijoittamisen teoista kerromme tarkemmin vastuullisen sijoittamisen osiossa.

Ympäristönäkökohdat on jo pitkään huomioitu kiinteistösijoituksissa. Vuonna 2015 otimme erilliseksi painopistealueeksi ilmastonmuutoksen hillinnän. Tavoitteena on hiilijalanjäljen keventäminen omassa toiminnassa, toimitusketjussa ja sijoituksissa.
 
Varman Salmisaaren-toimitalossa otettiin käyttöön WWF:n Green Office -ympäristöjärjestelmä vuoden 2015 lopussa. Tavoitteena on kohentaa toimiston ekologista jalanjälkeä.

Varma on pidetty työnantaja. Haluamme, että myös oma henkilöstö pääsee osalliseksi työkykyjohtamisen osaamisestamme. Huolehdimme varmalaisten työhyvinvoinnista ja osaamisesta ja mittaamme säännöllisesti henkilöstön työtyytyväisyyttä.

Vastuullisuus näkyy organisaatiossa

Vastuullisuus sai vuoden 2016 alusta edustajansa myös Varman johtoryhmään. Lisäksi Varmaan on nimitetty yritysvastuupäällikkö, joka koordinoi vastuullisuuteen liittyviä toimenpiteitä ja viestintää, ja sijoitustoiminnossa työskentelee vastuulliseen sijoittamiseen erikoistunut asiantuntija.

Varma on jäsenenä Suomen yritysvastuuverkostossa Fibs ry:ssä ja Suomen vastuullisen sijoittamisen yhdistyksessä Finsifissä.

Yritysvastuuraportointia kehitetään vuonna 2016

Liiketoiminnan läpinäkyvyys ja viestinnän avoimuuden vaatimus korostuvat Varman kaltaisessa yhtiössä, joka hoitaa sosiaaliturvaa ja yhteisiä eläkevaroja. Vastuullisista teoistamme viestiminen ja raportointi ovat keskeisiä yritysvastuun kehityskohteitamme.

Varma julkaisee ensimmäisen vastuullisuusraporttinsa vuodesta 2016. Raportti ilmestyy vuosikertomuksen yhteydessä, ja sen viitekehyksenä on GRI (Global Reporting Initiative). Vuonna 2016 aloitamme vastuullisuudesta raportoinnin osana osavuosituloksen viestintää. Sijoittamisen osalta olemme jo vuodesta 2014 alkaen julkaisseet YK:n vastuullisen sijoittamisen raportin.

Lue lisää Varman vastuullisuudesta.

Jatka lukemista

 • #tyoelama
 • #talous

Vuosi 2015 lyhyesti

Varman sijoitukset tuottivat 4,2 % vuonna 2015. Sijoitusten arvo kohosi 41,3 miljardiin. Vakuutusmaksutulo nousi selvästi, ja liikekulutehokkuus kehittyi positiivisesti. Vakavaraisuuspääoma oli vahva 10,0 miljardia euroa.

 • #talous
 • #elaketurva

Toimitusjohtajan katsaus

Varman vuosi 2015 oli hyvä, ja onnistuimme kaikilla keskeisillä mittareilla: säilytimme vahvan vakavaraisuusasemamme, maksutulomme kasvoi, käsittelimme eläkehakemukset entistä nopeammin ja toimintamme tehokkuus oli kilpailukykyisellä tasolla. Sijoituksemme tuottivat 4,2 % eli 1,7 miljardia euroa ja vakavaraisuutemme oli noin 10 miljardia euroa. Varman taloudellinen asema on vahva, ja pystymme kantamaan sijoitusmarkkinoiden riskiä hyvin.

 • #elaketurva
 • #talous

Asiakkaille pienemmät työeläkemaksut

Varma on vakavarainen yhtiö. Asiakkaillemme se tarkoittaa alan parhaita asiakashyvityksiä ja pienempiä vakuutusmaksuja. Nykyaikaiset digitaaliset palvelumme tarjoavat asiakkaillemme kattavan valikoiman keinoja helppoon asioiden hoitamiseen.

 • #tyoelama
 • #tyokyky
 • #talous
 • #vastuullisuus

Yrittäjän Varma

Varma on vakavarainen ja siksi turvallinen vaihtoehto. Varman kattavat ja monikanavaiset palvelut tekevät asioiden hoitamisesta helppoa.

 • #elaketurva
 • #tyoelama
 • #talous

Eläketurva

Varman eläkkeensaajien määrä ja eläkkeinä maksama euromäärä ovat jatkuvassa kasvussa. Tehtävämme on maksaa eläkkeet oikein ja ajallaan kasvavalle joukolle eläkkeensaajia.

 • #tyoelama
 • #tyokyky
 • #talous

Työkyky ja hyvä työelämä

Työkykyjohtaminen tukee yrityksen kilpailukykyä ja tuottavuutta sekä yhteiskunnallista tavoitetta pidentää työuria. Työkyvyn tukemisen palvelumme edistävät parempaa työkykyä ja työelämää asiakasyrityksissämme.

 • #tyoelama
 • #vastuullisuus
 • #elaketurva
 • #talous

Varman tavoitteet ja strategia

Varman perustehtävä on eläkkeiden turvaaminen. Siihen nojaavat myös keskeiset tavoitteemme: vahva vakavaraisuus, maksutulon hyvä kehitys, eläkepalvelujen korkea laatu ja toiminnan tehokkuus.

 • #tyoelama
 • #talous
 • #vastuullisuus

Toimintaympäristö

Talousvuosi 2015 päättyi turbulenteissa tunnelmissa. Kasvu monilla Suomelle tärkeillä vientimarkkinoilla on jo melko hyvässä vedossa, mutta Suomen talous on edelleen sukelluksissa. Euroopan keskuspankki aiheutti loppuvuodesta pettymyksen markkinoilla turhan varovaisena pidetyillä ratkaisuillaan. Rahapoliittinen elvytys jatkuu edelleen Euroopassa. Yhdysvalloissa keskuspankki muutti rahapolitiikkansa suuntaa. Työeläkkeet on hyvin turvattu myös talouden myllerryksessä.

 • #talous

Vakavaraisuus

Varman vahva vakavaraisuus pitää huolen siitä, että eläkkeet ovat turvassa. Korkean vakavaraisuuden ansiosta olemme jo vuosia maksaneet erittäin kilpailukykyisiä asiakashyvityksiä.

 • #talous

Korkosijoitukset

Korkosijoitusten tuotto jäi niukasti negatiiviseksi -0,4 %. Niiden osuus sijoituksista oli 30 (32) % ja markkina-arvo 12,3 (12,8) miljardia euroa.

 • #talous

Osakesijoitukset

Osakesijoitukset tuottivat omaisuusluokista parhaiten. Niiden osuus sijoituksista oli 45 (41) % ja tuotto 8,8 (9,1) %.

 • #talous

Kiinteistösijoitukset

Varman kiinteistösijoitusten arvo oli vuoden 2015 lopussa 3,9 (3,8) miljardia euroa ja kokonaistuotto 3,3 (3,8) %.

 • #talous

Muut sijoitukset

Muiden sijoitusten osuus Varman sijoituksista oli 17 (18) %.

 • #talous
 • #vastuullisuus

Sijoittamisen periaatteet

Varma on 41,3 miljardin euron sijoituksillaan Suomen suurin yksityinen sijoittaja. Sijoitamme varat nykyisten ja tulevien eläkkeiden turvaamiseksi.

 • #vastuullisuus

Tavoitteet ja mittarit

Määrittelimme olennaisuusarvion pohjalta Varman vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet.

 • #tyoelama
 • #tyokyky
 • #vastuullisuus

Henkilöstö

Varman menestys perustuu osaavaan henkilöstöön, joka huolehtii tehokkaasti asiakkaidemme työeläketurvasta. Asiakaskeskeisyys on Varman asiantuntijatyön ydin ja toiminnan kehittämisen lähtökohta. Asiakkaidemme arvostama palvelu syntyy monipuolisen osaamisen ja yhteistyön tuloksena.

 • #vastuullisuus
 • #talous

Vastuullinen sijoittaminen

Varmassa vastuullisuus on kiinteä osa sijoitustoimintaa ja omistajakäytäntöjä. Vuonna 2015 selvitimme hedgerahastojemme vastuullisuutta ja päätimme selvittää myös sijoitusten hiilijalanjäljen.