Varma

Asiakkaille pienemmät työeläkemaksut

Varma on vakavarainen yhtiö. Asiakkaillemme se tarkoittaa alan parhaita asiakashyvityksiä ja pienempiä vakuutusmaksuja. Nykyaikaiset digitaaliset palvelumme tarjoavat asiakkaillemme kattavan valikoiman keinoja helppoon asioiden hoitamiseen.

Asiakaspalaute on meille tärkeä keino parantaa palvelujamme. Olemme vahvasti mukana digitaalisessa kehityksessä. Keväällä 2015 julkaisimme yrittäjäasiakkaillemme suunnatun Varma mobiili -palvelun, jossa voi mm. muuttaa työtuloa ja tilata urakka- ja työtulotodistuksen.

Kehitimme suosiotaan kasvattanutta Työkykyjohtamisen tietopalvelua vastaamaan yhä paremmin asiakkaidemme tarpeisiin. Palvelussa otettiin käyttöön työkykyjohtamisen toimintasuunnitelma, joka ohjaa määrittämään työkykyjohtamisen tavoitteet ja mittarit suhteessa yrityksen strategisiin päämääriin ja liiketoiminnan tavoitteisiin. Palveluun kehitettiin myös pientyönantajatason ja konsernitason tilannekuvat sekä näkymä asiakkuustietoihin.

Asiakkaan mahdollisuudet hoitaa työeläke-, pankki- ja vakuutusasioita laajenivat, kun perustimme digitaalisen Onnistu yrittäjänä -työkalun yhdessä If Vahinkovakuutuksen ja Nordea Pankin kanssa. Palvelusta on saatu hyviä kokemuksia ja sen kehittämistä jatketaan edelleen vuonna 2016.

Vuonna 2015 aloitettu yhteistyö Palkkaus.fi:n kanssa helpottaa kotitalouksia hoitamaan lakisääteiset maksut kerralla verkossa. Palkkaus.fi:n avulla tuemme työn teettämistä ja työllistämistä Suomessa.

Kannustamme yrityksiä kasvuun ja tuemme asiakkaitamme

Vuosi 2015 oli monille suomalaisille yrityksille taloustilanteen vuoksi raskas. Suomen talouskasvun junnaaminen paikoillaan ja työelämän rakenteelliset ongelmat koettelivat useita elinkeinoelämän sektoreita.

Työelämän murros, yt-neuvottelut ja irtisanomiset antoivat leimansa myös vuoteen 2015. Varma tukee asiakasyrityksiään, jotta taloustilanteen parantuessa yrityksillä olisi hyvät valmiudet päästä kasvuun mukaan.

Vaikka Suomen taloustilanne on yhä heikko, tilanne ei heijastu suoraan kaikkiin yrityksiin. Myös kasvavia ja kasvuhalukkaita yrityksiä on.

Perustimme vuonna 2015 kasvuyritysten tueksi uuden Varmasti-tapahtumakonseptin, joka sai innostuneen vastaanoton. Tapahtumia järjestettiin kuusi eri puolilla maata, ja niihin osallistui paikan päällä yli 900 asiakasyrityksemme edustajaa. Lisäksi webinaarien kautta osallistui yli 200 henkilöä. Jatkamme kaikenkokoisten kasvavien yritysten tukemista ja yhteen saattamista, jotta yritykset voivat hyötyä toistensa osaamisesta ja menestyksestä.

Lue lisää Varmasti-tapahtumista verkkosivuiltamme.

Jälleen menestyksekäs asiakashankintavuosi

Vuosi 2015 oli Varman myynnin kannalta erinomainen edellisen vuoden tapaan. Varma menestyi työeläkeyhtiöiden välisissä asiakassiirroissa, joissa koko vuoden nettotulos maksutulolla mitattuna TyEL-vakuutuksissa oli 52 miljoonaa euroa.

Huolehdimme työeläkeasioista pitkällä kokemuksella ja tehokkaasti. Työkyvyttömyysriskin torjuntaan liittyvä pitkäjänteinen työskentelymme tuo asiakkaillemme lisäarvoa.

Varman vakuutusmaksutulo oli 4 576 (4 344) miljoonaa euroa vuonna 2015. 

Vakuutettujen ja vakuutusten määrä
31.12.1531.12.14Muutos
Vakuutettujen määrä
TyEL 1) 486 960488 190-1 230
YEL37 38038 937-1 557
Yhteensä524 340527 127-2 787
1)joista rekisteröidyn TEL-lisäeläkevakuutuksen piirissä3 8674 390-523
Vakuutusten määrä
TyEL27 15027 223-73

Maksamme alan parhaat asiakashyvitykset

Varman vakavaraisuus on vahva. Asiakkaamme saavat sen ansiosta alan parhaat asiakashyvitykset, jotka alentavat asiakkaidemme lopullista vakuutusmaksua.

Asiakashyvitysten suuruuteen vaikuttavat työeläkeyhtiön vakavaraisuutta kuvaava vakavaraisuuspääoma ja toiminnan tehokkuudesta kertova hoitokustannustulos.

Asiakashyvitykset alentavat työnantajan lopullista vakuutusmaksua. Varasimme vuodelta 2015 maksettaviin asiakashyvityksiin 115 (117) miljoonaa euroa eli 3,5 (3,8) % työnantajan TyEL-maksusta.

Siirto asiakashyvityksiin 2011–2015

Palvelemme monissa kanavissa

Olemme tehneet vakuutusasioiden hoitamisen verkkopalvelumme kautta mahdollisimman helpoksi. Kattavien digitaalisten palvelujen lisäksi palvelemme myös puhelimitse ja chatin avulla, jonka toimintaa laajensimme vuonna 2015.

Toimitilamme sijaitsevat Helsingin Salmisaaressa, ja yhteyspäällikköverkostomme kattaa lähes koko maan. Tarjoamme yrittäjä- ja pienyrittäjäasiakkaille kattavan palveluverkoston yhteistyökumppaneidemme If Vahinkovakuutuksen ja Nordea Pankin kautta. Suuria työnantajia palvelevat Varman yrityskohtaiset palveluryhmät.

Jatka lukemista

 • #tyoelama
 • #talous

Vuosi 2015 lyhyesti

Varman sijoitukset tuottivat 4,2 % vuonna 2015. Sijoitusten arvo kohosi 41,3 miljardiin. Vakuutusmaksutulo nousi selvästi, ja liikekulutehokkuus kehittyi positiivisesti. Vakavaraisuuspääoma oli vahva 10,0 miljardia euroa.

 • #talous
 • #elaketurva

Toimitusjohtajan katsaus

Varman vuosi 2015 oli hyvä, ja onnistuimme kaikilla keskeisillä mittareilla: säilytimme vahvan vakavaraisuusasemamme, maksutulomme kasvoi, käsittelimme eläkehakemukset entistä nopeammin ja toimintamme tehokkuus oli kilpailukykyisellä tasolla. Sijoituksemme tuottivat 4,2 % eli 1,7 miljardia euroa ja vakavaraisuutemme oli noin 10 miljardia euroa. Varman taloudellinen asema on vahva, ja pystymme kantamaan sijoitusmarkkinoiden riskiä hyvin.

 • #elaketurva
 • #talous

Asiakkaille pienemmät työeläkemaksut

Varma on vakavarainen yhtiö. Asiakkaillemme se tarkoittaa alan parhaita asiakashyvityksiä ja pienempiä vakuutusmaksuja. Nykyaikaiset digitaaliset palvelumme tarjoavat asiakkaillemme kattavan valikoiman keinoja helppoon asioiden hoitamiseen.

 • #tyoelama
 • #tyokyky
 • #talous
 • #vastuullisuus

Yrittäjän Varma

Varma on vakavarainen ja siksi turvallinen vaihtoehto. Varman kattavat ja monikanavaiset palvelut tekevät asioiden hoitamisesta helppoa.

 • #elaketurva
 • #tyoelama
 • #talous

Eläketurva

Varman eläkkeensaajien määrä ja eläkkeinä maksama euromäärä ovat jatkuvassa kasvussa. Tehtävämme on maksaa eläkkeet oikein ja ajallaan kasvavalle joukolle eläkkeensaajia.

 • #tyoelama
 • #tyokyky
 • #talous

Työkyky ja hyvä työelämä

Työkykyjohtaminen tukee yrityksen kilpailukykyä ja tuottavuutta sekä yhteiskunnallista tavoitetta pidentää työuria. Työkyvyn tukemisen palvelumme edistävät parempaa työkykyä ja työelämää asiakasyrityksissämme.

 • #tyoelama
 • #vastuullisuus
 • #elaketurva
 • #talous

Varman tavoitteet ja strategia

Varman perustehtävä on eläkkeiden turvaaminen. Siihen nojaavat myös keskeiset tavoitteemme: vahva vakavaraisuus, maksutulon hyvä kehitys, eläkepalvelujen korkea laatu ja toiminnan tehokkuus.

 • #tyoelama
 • #talous
 • #vastuullisuus

Toimintaympäristö

Talousvuosi 2015 päättyi turbulenteissa tunnelmissa. Kasvu monilla Suomelle tärkeillä vientimarkkinoilla on jo melko hyvässä vedossa, mutta Suomen talous on edelleen sukelluksissa. Euroopan keskuspankki aiheutti loppuvuodesta pettymyksen markkinoilla turhan varovaisena pidetyillä ratkaisuillaan. Rahapoliittinen elvytys jatkuu edelleen Euroopassa. Yhdysvalloissa keskuspankki muutti rahapolitiikkansa suuntaa. Työeläkkeet on hyvin turvattu myös talouden myllerryksessä.

 • #talous

Vakavaraisuus

Varman vahva vakavaraisuus pitää huolen siitä, että eläkkeet ovat turvassa. Korkean vakavaraisuuden ansiosta olemme jo vuosia maksaneet erittäin kilpailukykyisiä asiakashyvityksiä.

 • #talous

Korkosijoitukset

Korkosijoitusten tuotto jäi niukasti negatiiviseksi -0,4 %. Niiden osuus sijoituksista oli 30 (32) % ja markkina-arvo 12,3 (12,8) miljardia euroa.

 • #talous

Osakesijoitukset

Osakesijoitukset tuottivat omaisuusluokista parhaiten. Niiden osuus sijoituksista oli 45 (41) % ja tuotto 8,8 (9,1) %.

 • #talous

Kiinteistösijoitukset

Varman kiinteistösijoitusten arvo oli vuoden 2015 lopussa 3,9 (3,8) miljardia euroa ja kokonaistuotto 3,3 (3,8) %.

 • #talous

Muut sijoitukset

Muiden sijoitusten osuus Varman sijoituksista oli 17 (18) %.

 • #talous
 • #vastuullisuus

Sijoittamisen periaatteet

Varma on 41,3 miljardin euron sijoituksillaan Suomen suurin yksityinen sijoittaja. Sijoitamme varat nykyisten ja tulevien eläkkeiden turvaamiseksi.

 • #vastuullisuus

Tavoitteet ja mittarit

Määrittelimme olennaisuusarvion pohjalta Varman vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet.

 • #tyoelama
 • #tyokyky
 • #vastuullisuus

Henkilöstö

Varman menestys perustuu osaavaan henkilöstöön, joka huolehtii tehokkaasti asiakkaidemme työeläketurvasta. Asiakaskeskeisyys on Varman asiantuntijatyön ydin ja toiminnan kehittämisen lähtökohta. Asiakkaidemme arvostama palvelu syntyy monipuolisen osaamisen ja yhteistyön tuloksena.

 • #vastuullisuus
 • #talous

Vastuullinen sijoittaminen

Varmassa vastuullisuus on kiinteä osa sijoitustoimintaa ja omistajakäytäntöjä. Vuonna 2015 selvitimme hedgerahastojemme vastuullisuutta ja päätimme selvittää myös sijoitusten hiilijalanjäljen.