Varma

Toimitusjohtajan katsaus

Varman vuosi 2015 oli hyvä, ja onnistuimme kaikilla keskeisillä mittareilla: säilytimme vahvan vakavaraisuusasemamme, maksutulomme kasvoi, käsittelimme eläkehakemukset entistä nopeammin ja toimintamme tehokkuus oli kilpailukykyisellä tasolla. Sijoituksemme tuottivat 4,2 % eli 1,7 miljardia euroa ja vakavaraisuutemme oli noin 10 miljardia euroa. Varman taloudellinen asema on vahva, ja pystymme kantamaan sijoitusmarkkinoiden riskiä hyvin.

Menestyimme asiakashankinnassa ja maksutulomme kasvoi 4,6 miljardiin euroon. Huolehdimme asiakkaidemme eläketurvasta kustannustehokkaasti: käytimme hoitokuluihin varatusta summasta 74 %. Vahva vakavaraisuus ja kustannustehokas toiminta koituvat asiakkaamme hyväksi korkeina asiakashyvityksinä, joita maksamme viime vuodelta 115 miljoonaa euroa.

Eläkepalveluissamme otettiin käyttöön uusi eläkkeiden käsittelyjärjestelmä, joka helpottaa ja nopeuttaa henkilöasiakkaidemme palvelua. Kun kyseessä on toimeentuloon vaikuttava päätös, on tärkeää, että eläkkeensaaja saa eläkkeensä virheettömänä ja nopeasti. Eläkepäätös on tärkeä ja useimmiten ainutlaatuinen tapahtuma ihmisen elämässä.

Valmistaudumme vuoden 2017 alussa voimaan tulevan eläkeuudistuksen toimeenpanoon yhdessä asiakkaidemme kanssa. Eläkeuudistuksen yhtenä tavoitteena ovat pidemmät työurat. Varma on ollut aktiivisesti kehittämässä asiakasyritystensä työntekijöiden työkykyä ylläpitävää toimintaa, jotta ihmiset jaksavat työssään pidempään ja paremmin. Varman uusien työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on laskenut 22 % viimeisten viiden vuoden aikana. Työkyvyttömyyseläkkeiden vähenemiseen ovat vaikuttaneet keskeisesti lainsäädännöllä aikaan saadut varhaisen puuttumisen käytännöt, työeläkekuntoutus sekä työpaikkojen työkykyjohtamisen käytännöt.

Uudistimme vuonna 2015 strategiaamme, ja sen keskeiset teemat ovat: yksi Varma asiakasta varten, yrittäjyyttä kannustava, vastuullinen Varma ja rohkeus kokeilla. Asiakkaan saama hyöty on toimintamme keskiössä, ja sen lisäksi panostamme myös vastuullisuuteen. Kerromme jatkossa säännöllisesti uuden yritysvastuuohjelmamme tuloksista.

Taloudellinen tilanne on edelleen hyvin haastava ja Suomi kaipaa kasvua. Sijoittajalle dramaattiset, alhaiset korot ovat iso haaste. Suomalaisen teollisuuden kannalta vuonna 2015 tapahtui merkittävä käänne, kun Aasian talouden vetoapu hidastui selvästi. Samaan aikaan energian ja raaka-aineiden hinnat romahtivat. Nämä muutokset vaikuttavat erityisesti suomalaisen raskaan teollisuuden kasvumahdollisuuksiin. Tarvitaan paljon työtä ja onnea, että pääsemme jälleen uudelle kasvu-uralle. Suomessa tulevien vuosien kasvu syntyy erityisesti yrittäjävetoisissa ja yksityisissä palveluyrityksissä. Kasvun kannalta ratkaisevan tärkeää on yritysten kyky kasvaa kannattavasti ja palkata lisää työntekijöitä.

Varmalaiset tekivät hyvää työtä vuonna 2015, ja siitä iso kiitos koko henkilöstölle. Haluan myös kiittää asiakkaitamme luottamuksestanne, jonka eteen teemme töitä myös vuonna 2016.

Risto Murto
Toimitusjohtaja

Jatka lukemista

 • #tyoelama
 • #talous

Vuosi 2015 lyhyesti

Varman sijoitukset tuottivat 4,2 % vuonna 2015. Sijoitusten arvo kohosi 41,3 miljardiin. Vakuutusmaksutulo nousi selvästi, ja liikekulutehokkuus kehittyi positiivisesti. Vakavaraisuuspääoma oli vahva 10,0 miljardia euroa.

 • #talous
 • #elaketurva

Toimitusjohtajan katsaus

Varman vuosi 2015 oli hyvä, ja onnistuimme kaikilla keskeisillä mittareilla: säilytimme vahvan vakavaraisuusasemamme, maksutulomme kasvoi, käsittelimme eläkehakemukset entistä nopeammin ja toimintamme tehokkuus oli kilpailukykyisellä tasolla. Sijoituksemme tuottivat 4,2 % eli 1,7 miljardia euroa ja vakavaraisuutemme oli noin 10 miljardia euroa. Varman taloudellinen asema on vahva, ja pystymme kantamaan sijoitusmarkkinoiden riskiä hyvin.

 • #elaketurva
 • #talous

Asiakkaille pienemmät työeläkemaksut

Varma on vakavarainen yhtiö. Asiakkaillemme se tarkoittaa alan parhaita asiakashyvityksiä ja pienempiä vakuutusmaksuja. Nykyaikaiset digitaaliset palvelumme tarjoavat asiakkaillemme kattavan valikoiman keinoja helppoon asioiden hoitamiseen.

 • #tyoelama
 • #tyokyky
 • #talous
 • #vastuullisuus

Yrittäjän Varma

Varma on vakavarainen ja siksi turvallinen vaihtoehto. Varman kattavat ja monikanavaiset palvelut tekevät asioiden hoitamisesta helppoa.

 • #elaketurva
 • #tyoelama
 • #talous

Eläketurva

Varman eläkkeensaajien määrä ja eläkkeinä maksama euromäärä ovat jatkuvassa kasvussa. Tehtävämme on maksaa eläkkeet oikein ja ajallaan kasvavalle joukolle eläkkeensaajia.

 • #tyoelama
 • #tyokyky
 • #talous

Työkyky ja hyvä työelämä

Työkykyjohtaminen tukee yrityksen kilpailukykyä ja tuottavuutta sekä yhteiskunnallista tavoitetta pidentää työuria. Työkyvyn tukemisen palvelumme edistävät parempaa työkykyä ja työelämää asiakasyrityksissämme.

 • #tyoelama
 • #vastuullisuus
 • #elaketurva
 • #talous

Varman tavoitteet ja strategia

Varman perustehtävä on eläkkeiden turvaaminen. Siihen nojaavat myös keskeiset tavoitteemme: vahva vakavaraisuus, maksutulon hyvä kehitys, eläkepalvelujen korkea laatu ja toiminnan tehokkuus.

 • #tyoelama
 • #talous
 • #vastuullisuus

Toimintaympäristö

Talousvuosi 2015 päättyi turbulenteissa tunnelmissa. Kasvu monilla Suomelle tärkeillä vientimarkkinoilla on jo melko hyvässä vedossa, mutta Suomen talous on edelleen sukelluksissa. Euroopan keskuspankki aiheutti loppuvuodesta pettymyksen markkinoilla turhan varovaisena pidetyillä ratkaisuillaan. Rahapoliittinen elvytys jatkuu edelleen Euroopassa. Yhdysvalloissa keskuspankki muutti rahapolitiikkansa suuntaa. Työeläkkeet on hyvin turvattu myös talouden myllerryksessä.

 • #talous

Vakavaraisuus

Varman vahva vakavaraisuus pitää huolen siitä, että eläkkeet ovat turvassa. Korkean vakavaraisuuden ansiosta olemme jo vuosia maksaneet erittäin kilpailukykyisiä asiakashyvityksiä.

 • #talous

Korkosijoitukset

Korkosijoitusten tuotto jäi niukasti negatiiviseksi -0,4 %. Niiden osuus sijoituksista oli 30 (32) % ja markkina-arvo 12,3 (12,8) miljardia euroa.

 • #talous

Osakesijoitukset

Osakesijoitukset tuottivat omaisuusluokista parhaiten. Niiden osuus sijoituksista oli 45 (41) % ja tuotto 8,8 (9,1) %.

 • #talous

Kiinteistösijoitukset

Varman kiinteistösijoitusten arvo oli vuoden 2015 lopussa 3,9 (3,8) miljardia euroa ja kokonaistuotto 3,3 (3,8) %.

 • #talous

Muut sijoitukset

Muiden sijoitusten osuus Varman sijoituksista oli 17 (18) %.

 • #talous
 • #vastuullisuus

Sijoittamisen periaatteet

Varma on 41,3 miljardin euron sijoituksillaan Suomen suurin yksityinen sijoittaja. Sijoitamme varat nykyisten ja tulevien eläkkeiden turvaamiseksi.

 • #vastuullisuus

Tavoitteet ja mittarit

Määrittelimme olennaisuusarvion pohjalta Varman vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet.

 • #tyoelama
 • #tyokyky
 • #vastuullisuus

Henkilöstö

Varman menestys perustuu osaavaan henkilöstöön, joka huolehtii tehokkaasti asiakkaidemme työeläketurvasta. Asiakaskeskeisyys on Varman asiantuntijatyön ydin ja toiminnan kehittämisen lähtökohta. Asiakkaidemme arvostama palvelu syntyy monipuolisen osaamisen ja yhteistyön tuloksena.

 • #vastuullisuus
 • #talous

Vastuullinen sijoittaminen

Varmassa vastuullisuus on kiinteä osa sijoitustoimintaa ja omistajakäytäntöjä. Vuonna 2015 selvitimme hedgerahastojemme vastuullisuutta ja päätimme selvittää myös sijoitusten hiilijalanjäljen.