Varma

Vuosi 2015 lyhyesti

Varman sijoitukset tuottivat 4,2 % vuonna 2015. Sijoitusten arvo kohosi 41,3 miljardiin. Vakuutusmaksutulo nousi selvästi, ja liikekulutehokkuus kehittyi positiivisesti. Vakavaraisuuspääoma oli vahva 10,0 miljardia euroa.

Vuoden aikana pääomamarkkinoilla koettiin poikkeuksellisen suuria markkinaliikkeitä sekä osakkeissa että korkosijoituksissa. Varman osakesijoitukset tuottivat heilahtelevista markkinoista huolimatta hyvin.

Varman sijoituksista parhaiten tuottivat osakesijoitukset, 8,8 (9,1) %, ja niistä erityisen hyvin kotimaiset osakkeet 19,4 (6,7) %. Sijoitusten monipuolinen hajautus vaimensi voimakkaista markkinaliikkeistä koituneita riskejä ja tuotto kertyi tasaisesti eri omaisuusluokista. Muut sijoitukset tuottivat 3,5 (8,4) % ja kiinteistösijoitukset 3,3 (3,8) %. Korkosijoitusten tuotto jäi lievästi negatiiviseksi, -0,4 (5,8) %.

Lue lisää markkinakäänteistä ja omaisuusluokista Sijoitukset-osiosta.

Vakavaraisuus ja liikekulutehokkuus koituvat asiakkaidemme hyväksi

Varman vakavaraisuuspääoma oli vuoden lopussa 9 956 (10 252) miljoonaa euroa. Varman vakavaraisuusaste (vakavaraisuuspääoma suhteessa vastuuvelkaan) oli 31,4 (34,0) %. Vakavaraisuusrajaan verrattuna vakavaraisuuspääoma oli 1,9-kertainen (2,2-kertainen) eli vahvalla tasolla.

Vahva vakavaraisuus ja hyvä liikekulutehokkuus koituvat asiakkaidemme hyväksi. Asiakashyvityksiin varattiin 115 (117) miljoonaa euroa, joka on noin 0,6 (0,7) % vakuutettujen arvioidusta TyEL-palkkasummasta.

Turvaamme yli 860 000 suomalaisen eläkkeet

Vuonna 2015 Varman eläkkeensaajien määrä kasvoi. Varma maksoi TyEL- ja YEL-eläkkeitä 5,2 miljardia euroa 337 100 (334 500) eläkkeensaajalle.

Vuoden päättyessä Varmassa oli vakuutettuna 524 340 (527 140) henkilöä. Voimassa olevia vakuutuksia oli vuoden 2015 lopussa 64 530 (66 140) ja näissä vakuutettuina 37 380 (38 937) yrittäjää ja 486 960 (488 190) työntekijää.

Varmassa vakuutettujen yhteenlaskettu TyEL-palkkasumma vuonna 2015 oli noin 18,4 (17,8) miljardia euroa. Palkkasumman arvioidaan kasvaneen noin 3,0 %.

Työeläkekuntoutus ehkäisee työkyvyttömyyseläkkeitä. Kuntoutuksen määrä kasvoi Varmassa edelleen. Kuntoutus on erittäin tuloksellista. Käytimme kuntoutukseen 34 miljoonaa euroa – laskennallinen eläkemenon säästö oli 372 miljoonaa euroa. Työmarkkinoille siirtyi vuonna 2015 joko kokonaan tai osittain noin 73 % kaikista kuntoutujista.

Avainluvut 2015

20152014
Vakuutusmaksutulo, milj. €4 576,44 343,6
Eläkkeensaajille maksetut eläkkeet, milj. € 1) 5 183,05 010,1
TyEL-vakuutetut 31.12.486 960488 200
YEL-vakuutukset37 38038 940
Eläkkeensaajat337 100334 500
Sijoitukset, milj. €41 293,340 038,8
Sijoitustuotot, milj. €1 679,32 698,9
Sitoutuneen pääoman tuotto, %4,27,1
Kokonaistulos, milj. €-164,01 223,0
Hoitokustannustulos, milj. €36,133,4
Liikekulut hoitokustannustulosta, %74,075,0
Siirto asiakashyvityksiin, milj. €115,0117,0
% TyEL-palkkasummasta0,60,7
Vastuuvelka, milj. €31 865,632 069,7
Vakavaraisuuspääoma, milj. €9 956,110 252,5
Vakavaraisuuspääoma/vastuuvelka, % 2) 31,434,0
Vakavaraisuuspääoma/vakavaraisuusraja1,92,2
Emoyhtiön henkilöstö 31.12.534561,0
1)Ennen saatujen vastuunjakokorvausten vähentämistä
2)Suhdeluku laskettu %:na vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta

Jatka lukemista

 • #tyoelama
 • #talous

Vuosi 2015 lyhyesti

Varman sijoitukset tuottivat 4,2 % vuonna 2015. Sijoitusten arvo kohosi 41,3 miljardiin. Vakuutusmaksutulo nousi selvästi, ja liikekulutehokkuus kehittyi positiivisesti. Vakavaraisuuspääoma oli vahva 10,0 miljardia euroa.

 • #talous
 • #elaketurva

Toimitusjohtajan katsaus

Varman vuosi 2015 oli hyvä, ja onnistuimme kaikilla keskeisillä mittareilla: säilytimme vahvan vakavaraisuusasemamme, maksutulomme kasvoi, käsittelimme eläkehakemukset entistä nopeammin ja toimintamme tehokkuus oli kilpailukykyisellä tasolla. Sijoituksemme tuottivat 4,2 % eli 1,7 miljardia euroa ja vakavaraisuutemme oli noin 10 miljardia euroa. Varman taloudellinen asema on vahva, ja pystymme kantamaan sijoitusmarkkinoiden riskiä hyvin.

 • #elaketurva
 • #talous

Asiakkaille pienemmät työeläkemaksut

Varma on vakavarainen yhtiö. Asiakkaillemme se tarkoittaa alan parhaita asiakashyvityksiä ja pienempiä vakuutusmaksuja. Nykyaikaiset digitaaliset palvelumme tarjoavat asiakkaillemme kattavan valikoiman keinoja helppoon asioiden hoitamiseen.

 • #tyoelama
 • #tyokyky
 • #talous
 • #vastuullisuus

Yrittäjän Varma

Varma on vakavarainen ja siksi turvallinen vaihtoehto. Varman kattavat ja monikanavaiset palvelut tekevät asioiden hoitamisesta helppoa.

 • #elaketurva
 • #tyoelama
 • #talous

Eläketurva

Varman eläkkeensaajien määrä ja eläkkeinä maksama euromäärä ovat jatkuvassa kasvussa. Tehtävämme on maksaa eläkkeet oikein ja ajallaan kasvavalle joukolle eläkkeensaajia.

 • #tyoelama
 • #tyokyky
 • #talous

Työkyky ja hyvä työelämä

Työkykyjohtaminen tukee yrityksen kilpailukykyä ja tuottavuutta sekä yhteiskunnallista tavoitetta pidentää työuria. Työkyvyn tukemisen palvelumme edistävät parempaa työkykyä ja työelämää asiakasyrityksissämme.

 • #tyoelama
 • #vastuullisuus
 • #elaketurva
 • #talous

Varman tavoitteet ja strategia

Varman perustehtävä on eläkkeiden turvaaminen. Siihen nojaavat myös keskeiset tavoitteemme: vahva vakavaraisuus, maksutulon hyvä kehitys, eläkepalvelujen korkea laatu ja toiminnan tehokkuus.

 • #tyoelama
 • #talous
 • #vastuullisuus

Toimintaympäristö

Talousvuosi 2015 päättyi turbulenteissa tunnelmissa. Kasvu monilla Suomelle tärkeillä vientimarkkinoilla on jo melko hyvässä vedossa, mutta Suomen talous on edelleen sukelluksissa. Euroopan keskuspankki aiheutti loppuvuodesta pettymyksen markkinoilla turhan varovaisena pidetyillä ratkaisuillaan. Rahapoliittinen elvytys jatkuu edelleen Euroopassa. Yhdysvalloissa keskuspankki muutti rahapolitiikkansa suuntaa. Työeläkkeet on hyvin turvattu myös talouden myllerryksessä.

 • #talous

Vakavaraisuus

Varman vahva vakavaraisuus pitää huolen siitä, että eläkkeet ovat turvassa. Korkean vakavaraisuuden ansiosta olemme jo vuosia maksaneet erittäin kilpailukykyisiä asiakashyvityksiä.

 • #talous

Korkosijoitukset

Korkosijoitusten tuotto jäi niukasti negatiiviseksi -0,4 %. Niiden osuus sijoituksista oli 30 (32) % ja markkina-arvo 12,3 (12,8) miljardia euroa.

 • #talous

Osakesijoitukset

Osakesijoitukset tuottivat omaisuusluokista parhaiten. Niiden osuus sijoituksista oli 45 (41) % ja tuotto 8,8 (9,1) %.

 • #talous

Kiinteistösijoitukset

Varman kiinteistösijoitusten arvo oli vuoden 2015 lopussa 3,9 (3,8) miljardia euroa ja kokonaistuotto 3,3 (3,8) %.

 • #talous

Muut sijoitukset

Muiden sijoitusten osuus Varman sijoituksista oli 17 (18) %.

 • #talous
 • #vastuullisuus

Sijoittamisen periaatteet

Varma on 41,3 miljardin euron sijoituksillaan Suomen suurin yksityinen sijoittaja. Sijoitamme varat nykyisten ja tulevien eläkkeiden turvaamiseksi.

 • #vastuullisuus

Tavoitteet ja mittarit

Määrittelimme olennaisuusarvion pohjalta Varman vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet.

 • #tyoelama
 • #tyokyky
 • #vastuullisuus

Henkilöstö

Varman menestys perustuu osaavaan henkilöstöön, joka huolehtii tehokkaasti asiakkaidemme työeläketurvasta. Asiakaskeskeisyys on Varman asiantuntijatyön ydin ja toiminnan kehittämisen lähtökohta. Asiakkaidemme arvostama palvelu syntyy monipuolisen osaamisen ja yhteistyön tuloksena.

 • #vastuullisuus
 • #talous

Vastuullinen sijoittaminen

Varmassa vastuullisuus on kiinteä osa sijoitustoimintaa ja omistajakäytäntöjä. Vuonna 2015 selvitimme hedgerahastojemme vastuullisuutta ja päätimme selvittää myös sijoitusten hiilijalanjäljen.