Varma

Yrittäjän Varma

Varma on vakavarainen ja siksi turvallinen vaihtoehto. Varman kattavat ja monikanavaiset palvelut tekevät asioiden hoitamisesta helppoa.

Olemme tehneet asioiden hoitamisen helpoksi asiakkaillemme: kaikkien vakuutusasioiden hoito onnistuu kätevästi verkossa. Sieltä voi tulostaa esimerkiksi maksutiedot ja urakkatodistukset. 

 

Tarjoamme myös yksityiskohtaista neuvontaa puhelinpalvelussa ja chatissa, jos esimerkiksi yrittäjän laskuri tai vakuutushakemuksen tekeminen askarruttaa. Chatin toimintaa laajennettiin loppuvuonna 2015 asiakkaidemme toiveesta.

 

Varman toimitilat sijaitsevat Helsingin Salmisaaressa, ja yhteyspäällikköverkostomme kattaa lähes koko maan. Tarjoamme yrittäjä- ja pienyrittäjäasiakkaillemme kattavan palveluverkoston yhteistyökumppaneidemme If Vahinkovakuutuksen ja Nordea Pankin kautta.

Tarjoamme monikanavaisia palveluja asiakkaidemme toiveiden mukaan  

Yrittäjille ja pienyrittäjäasiakkaille valmistui keväällä 2015 Varma mobiili -kännykkäsovellus, jossa voi muuttaa työtuloa ja tarkastella työtulon muutosten vaikutuksia eläkkeen kertymiseen ja vakuutusmaksuun. Sovelluksesta saa myös tilattua urakka- ja työtulotodistuksen.

Aloitimme vuonna 2015 myös yhteistyön Palkkaus.fi:n kanssa helpottaaksemme työn teettämistä ja työllistämistä Suomessa. Palkkaus.fi-palvelussa maksetut työeläkemaksut ohjautuvat Varmaan. Myös kotitaloudet voivat hoitaa siellä kaikki palkanmaksuun liittyvät lakisääteiset maksut ja velvollisuudet.

Tutustu Palkkaus.fi:hin.

Onnistu yrittäjänä tarjoaa työkaluja onnistumiseen

Perustimme vuonna 2015 digitaalisen Onnistu yrittäjänä -palvelun yhdessä If Vahinkovakuutuksen ja Nordea Pankin kanssa. Palvelu auttaa mm. yrityksen perustamisessa, vakuutusasioissa, yrityksen toiminnan pyörittämisessä ja kehittämisessä. Aloittava yrittäjä voi tehdä palvelussa liiketoimintasuunnitelman, ja palvelu myös avustaa liiketoimintasuunnitelman rakentamisessa, suunnittelemisessa ja toteuttamisessa.
 
Onnistu yrittäjänä -palvelusta on saatu rohkaisevia kokemuksia ja hyvää palautetta. Jatkamme palvelun kehittämistä edelleen vuonna 2016.

Tutustu Onnistu yrittäjänä -sivustoon.

Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL on yrittäjän sosiaaliturvan perusta. Se vaikuttaa yrittäjän eläkkeen määrän lisäksi myös moniin etuuksiin, kuten työkyvyttömyyseläkkeeseen,
vanhempainrahaan, Kelan sairauspäivärahaan ja kuntoutusetuuksiin. Riittävällä YEL-työtulolla toimeentulo on turvattu eläkkeellä ja muissa elämäntilanteissa.

Yrityksen perustaminen

yrityksen_perustaminen.svg

Sairastaminen

sairastaminen.svg

Työttömyys

tyottomyys.svg

Vanhempain­vapaa

vanhempainvapaa.svg

Työkyvyttömyys

tyokyvyttomyys.svg

Perhe-eläke

perhe-elake.svg

Vanhuuseläke

vanhuuselake.svg
Kun perustat yrityksen, ota selvää yrittäjän lakisääteisestä eläkevakuutuksesta.
Sairauden johdosta maksettava päivä­raha lasketaan YEL-työtulon perusteella. Riittävälle tasolle mitoitettu työtulo mahdollistaa sen, että yrittäjällä on sairastuessaankin turvattu elanto.
Työtulo vaikuttaa työttömyys­päivä­raha­oikeuteen ja ansio­päivärahan määrään. Työttömyys­kassan jäsenenä yrittäjällä on mahdollisuus YEL-työ­tuloon sidonnaiseen päivä­rahaan. Kassaan kuulumattomat voivat saada työttömyysajalta Kelan maksamaa perus­päivä­rahaa tai työmarkkinatukea.
Työtulon tasoa pohtiessa on hyvä pitää mielessä, että se vaikuttaa yrittäjän äitiys- ja vanhempain­rahojen määrään. Riittävä työtulo takaa yrittäjän toimeentulon vanhempainvapaalla.
Kun sairaus vaikeuttaa työssä selviyty­mistä ja työkyky on uhattuna, yrittäjällä on mahdollisuus kuntoutukseen, työ­kokeiluun ja uuden ammatin opiske­luun. Jos sairaus jatkuu ja työhön palaa­minen ei ole mahdollista, yrittäjä voi hakea työkyvyttömyyseläkettä. Työ­eläkeyhtiön maksama kuntoutus­tuki ja työkyvyttömyys­eläke sekä kuntoutus­raha perustuvat YEL-työtuloon.
Perhe-eläkettä voidaan maksaa alle 18-vuotiaalle lapselle, puolisolle tai entiselle puolisolle. YEL-työtulo vaikuttaa perhe-eläkkeen määrään.
Vanhuuseläke kertyy koko työuran aikana maksetuista eläke­maksuista. Riittävä työtulo takaa yrittäjän toimeentulon eläkkeelläkin.

Jatka lukemista

 • #tyoelama
 • #talous

Vuosi 2015 lyhyesti

Varman sijoitukset tuottivat 4,2 % vuonna 2015. Sijoitusten arvo kohosi 41,3 miljardiin. Vakuutusmaksutulo nousi selvästi, ja liikekulutehokkuus kehittyi positiivisesti. Vakavaraisuuspääoma oli vahva 10,0 miljardia euroa.

 • #talous
 • #elaketurva

Toimitusjohtajan katsaus

Varman vuosi 2015 oli hyvä, ja onnistuimme kaikilla keskeisillä mittareilla: säilytimme vahvan vakavaraisuusasemamme, maksutulomme kasvoi, käsittelimme eläkehakemukset entistä nopeammin ja toimintamme tehokkuus oli kilpailukykyisellä tasolla. Sijoituksemme tuottivat 4,2 % eli 1,7 miljardia euroa ja vakavaraisuutemme oli noin 10 miljardia euroa. Varman taloudellinen asema on vahva, ja pystymme kantamaan sijoitusmarkkinoiden riskiä hyvin.

 • #elaketurva
 • #talous

Asiakkaille pienemmät työeläkemaksut

Varma on vakavarainen yhtiö. Asiakkaillemme se tarkoittaa alan parhaita asiakashyvityksiä ja pienempiä vakuutusmaksuja. Nykyaikaiset digitaaliset palvelumme tarjoavat asiakkaillemme kattavan valikoiman keinoja helppoon asioiden hoitamiseen.

 • #tyoelama
 • #tyokyky
 • #talous
 • #vastuullisuus

Yrittäjän Varma

Varma on vakavarainen ja siksi turvallinen vaihtoehto. Varman kattavat ja monikanavaiset palvelut tekevät asioiden hoitamisesta helppoa.

 • #elaketurva
 • #tyoelama
 • #talous

Eläketurva

Varman eläkkeensaajien määrä ja eläkkeinä maksama euromäärä ovat jatkuvassa kasvussa. Tehtävämme on maksaa eläkkeet oikein ja ajallaan kasvavalle joukolle eläkkeensaajia.

 • #tyoelama
 • #tyokyky
 • #talous

Työkyky ja hyvä työelämä

Työkykyjohtaminen tukee yrityksen kilpailukykyä ja tuottavuutta sekä yhteiskunnallista tavoitetta pidentää työuria. Työkyvyn tukemisen palvelumme edistävät parempaa työkykyä ja työelämää asiakasyrityksissämme.

 • #tyoelama
 • #vastuullisuus
 • #elaketurva
 • #talous

Varman tavoitteet ja strategia

Varman perustehtävä on eläkkeiden turvaaminen. Siihen nojaavat myös keskeiset tavoitteemme: vahva vakavaraisuus, maksutulon hyvä kehitys, eläkepalvelujen korkea laatu ja toiminnan tehokkuus.

 • #tyoelama
 • #talous
 • #vastuullisuus

Toimintaympäristö

Talousvuosi 2015 päättyi turbulenteissa tunnelmissa. Kasvu monilla Suomelle tärkeillä vientimarkkinoilla on jo melko hyvässä vedossa, mutta Suomen talous on edelleen sukelluksissa. Euroopan keskuspankki aiheutti loppuvuodesta pettymyksen markkinoilla turhan varovaisena pidetyillä ratkaisuillaan. Rahapoliittinen elvytys jatkuu edelleen Euroopassa. Yhdysvalloissa keskuspankki muutti rahapolitiikkansa suuntaa. Työeläkkeet on hyvin turvattu myös talouden myllerryksessä.

 • #talous

Vakavaraisuus

Varman vahva vakavaraisuus pitää huolen siitä, että eläkkeet ovat turvassa. Korkean vakavaraisuuden ansiosta olemme jo vuosia maksaneet erittäin kilpailukykyisiä asiakashyvityksiä.

 • #talous

Korkosijoitukset

Korkosijoitusten tuotto jäi niukasti negatiiviseksi -0,4 %. Niiden osuus sijoituksista oli 30 (32) % ja markkina-arvo 12,3 (12,8) miljardia euroa.

 • #talous

Osakesijoitukset

Osakesijoitukset tuottivat omaisuusluokista parhaiten. Niiden osuus sijoituksista oli 45 (41) % ja tuotto 8,8 (9,1) %.

 • #talous

Kiinteistösijoitukset

Varman kiinteistösijoitusten arvo oli vuoden 2015 lopussa 3,9 (3,8) miljardia euroa ja kokonaistuotto 3,3 (3,8) %.

 • #talous

Muut sijoitukset

Muiden sijoitusten osuus Varman sijoituksista oli 17 (18) %.

 • #talous
 • #vastuullisuus

Sijoittamisen periaatteet

Varma on 41,3 miljardin euron sijoituksillaan Suomen suurin yksityinen sijoittaja. Sijoitamme varat nykyisten ja tulevien eläkkeiden turvaamiseksi.

 • #vastuullisuus

Tavoitteet ja mittarit

Määrittelimme olennaisuusarvion pohjalta Varman vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet.

 • #tyoelama
 • #tyokyky
 • #vastuullisuus

Henkilöstö

Varman menestys perustuu osaavaan henkilöstöön, joka huolehtii tehokkaasti asiakkaidemme työeläketurvasta. Asiakaskeskeisyys on Varman asiantuntijatyön ydin ja toiminnan kehittämisen lähtökohta. Asiakkaidemme arvostama palvelu syntyy monipuolisen osaamisen ja yhteistyön tuloksena.

 • #vastuullisuus
 • #talous

Vastuullinen sijoittaminen

Varmassa vastuullisuus on kiinteä osa sijoitustoimintaa ja omistajakäytäntöjä. Vuonna 2015 selvitimme hedgerahastojemme vastuullisuutta ja päätimme selvittää myös sijoitusten hiilijalanjäljen.